İş arayanlar için olmazsa olmaz dikkat edilmesi gereken blog konuları...
Moda Hukuku Üzerine Merak Edilenler
Moda Hukuku Üzerine Merak Edilenler
25 Nisan 2018

Dünyanın en büyük sektörlerinden olan modanın en çok sorulan konularından biri de moda sektör hızla büyüdükçe de moda hukuku kavramını gündeme getiriyor. Modanın da mı hukuku olur? diyoruz ancak markanın kurulup, tasarımların ürüne dönüşmesi aşamasında “moda hukuku” küreselleşen moda endüstrisinin olmazsa olmazı haline geldi. Bu kavramı, markanın kurulup, tasarımların ürüne dönüştürme aşamasında fikri ve sınaî hakların korunmasından başlayarak, üretim, pazarlama-satış, tüketim ve sonrası aşamalarına kadarki süreçlerde ortaya çıkan ve faydalanılması gereken bir hukuk dalı olarak tanımlayabiliriz.   

Moda hukukçularıyla çalışmak ihtiyaç mıdır?

Her geçen gün önem kazanan sektörlerden biri olan moda endüstrisinin yapısal sorunlarına çözümler getirmeye çalışan moda hukuku başta fikri mülkiyet hukuku olmak üzere sözleşmeler hukuku, reklam hukuku, iş hukuku ve uluslararası ticaret hukuku gibi hukuk disiplinlerini bünyesinde barındırmaktadır. Dünya devi markalarının artık bünyesinde moda hukuku konusunda uzmanlaşmış onlarca hukukçu barındırdığı gibi genç tasarımcılar da işlerinin kurmadan önce moda hukuku konusunda uzmanlaşmış hukukçulardan destek alıyor. Bu bağlamda moda hukukçusundan destek almak ihtiyaç değil zorunluluktur.  

En büyük sıkıntı taklitçilik

Moda sektörünün ana lokomotifi şüphesiz ki yaratıcılık ve özgünlük. Ancak hızlı moda akımı, tüketim çılgınlığı ve fazla para kazanma kaygısı tasarımcılara kısa süre zaman tanıyor. Bu durum da  birçok markanın vitrinlerinde birbirinin neredeyse aynısı olan ürünleri görmemize sebep oluyor. Günümüzde dünya devi markaların bile kendi aralarında sık sık yaşadığı problem, taklitçilik. Moda hukuku özellikle bu alanda devreye giriyor. Ünlü moda markaları kendi aleyhlerinde bir hukuk ihlali gerçekleştirildiğinde moda sektörünü iyi bilen avukatları yardımıyla haklarını arıyorlar. Bu durum dünyada bu şekilde ilerlerken maalesef ülkemiz taklit ürün denilince ilk akla gelen ülkelerden biri olarak sayılıyor. Çünkü markalar konuda yeteri kadar bilgi sahibi değiller ve haklarını korumakta güçlük çekiyorlar.

MODA HUKUKUNUN ÖNEMİ

Bir ürünün tasarımdan tüketiciye erişimine kadarki sürecin iyi kurgulanması ve yönetilmesi gerekiyor. Bu bağlamda moda hukuku markalaşma, tasarım, üretim, satış pazarlama ve dağıtım aşamalarında büyük rol oynuyor. Çünkü söz konusu sistemin sağlıklı bir şekilde belirlenmemesi ve yönetilmemesi global moda endüstrisinde rekabet üstünlüğünün de elde edilememesi anlamına gelir. İşte bu noktada moda hukuku büyük ölçekli ya da tasarımcı odaklı fark etmeksizin tüm markalar için büyük önem taşımaktadır.

Diğer Yazılar