HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

0

Hazır giyim sektörü özellikle üretim süreci oldukça karışık olan sektörler arasında yer almaktadır.  bir tekstil ürünü, üretimde kullanılacak ipliğin üretiminden mağaza vitrininde yerini almasına kadar uzun bir süreçten geçiyor. Bu süreç sırasında kazaların en çok yaşandığı bölüm ise üretim aşaması oluyor. Gürültü, yüksek ısı, yorucu çalışma, kimyasalların elle taşınması, kas iskelet sistemi bozuklukları gibi iş sağlığı ve güvenliği riskleri bulunmaktadır. Yeterli seviyede önlemler alınmadıkça bu riskler ölümle sonuçlanabiliyor. Peki bu riskler neler ve nasıl önlemler alınmalı?

Kimyasal etkenlerden kaynaklanan hastalıklar

Üretim aşamasında en ciddi hasarlar boyama ve ağartma işlemi esnasında olmaktadır. Bu işlemlerle birçok farklı kimyasal madde kullanılıyor. Boyalarda, yapıştırıcılarda ya da kumaşların işlenmesinde kullanılan bu maddeler insan sağlığına zararlı olabilmektedir. Sürekli bu maddelerle temas halinde olmak durumunda kalan işçilerde bu maddelere karşı duyarlılık oluşturabilir ve işçilerde kalıcı hasarlara yol açabilir.  Bunun yanı sıra üretimde ortaya çıkan toz, ısınan plastik buharının sürekli solunması halinde çalışanlarda astım gibi hastalıkların görülme riski yüksektir.

Fiziksel etkenlerden kaynaklanan hastalıklar

Hazır giyim insan gücüne dayalı bir sektör olduğu için çalışma ortamlarının sıkışık ve kalabalık olmamasına özen gösterilmelidir. Özellikle dikiş makinelerinde çalışan işçiler gerekli iş parçalarına uzanmaları gerektiğinden vücutlarında duruş bozukluklarının olması kaçınılmazdır. Bu sebeple çalışma ortamı ve ekipmanlarının işçilerde kalıcı ve geçici kas ağrılarına neden olmaması açısından ergonomi ilkelerine uygun olarak seçilmesi gerekmektedir.

İş kazaları

Hazır giyim sektörünün tüm aşamalarında birçok makina kullanılmaktadır. Makinaların kullanımında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemler alınmadığı takdirde kazalar kaçınılmazdır. Makinaların veya  aletlerinin kullanımı sırasında ufak çaplı kazalarla karşılaşıldığı gibi büyük ölçekli ve kötü sonuçlanan kazalarla da karşılaşmak mümkün. Özellikle hareketli olan kısımlara parmak, el ya da kolların sıkışmasına bağlı olarak yaşanan kopma ve kırılmalar çok sık karşılaşılan durumlar arasında yer alıyor.

Sağlık sorunlarının ve iş kazalarının yaşanmasına çok müsait olan hazır giyim sektöründe, bunlar gibi birçok kaza ve sağlığı tehdit eden durumların ortaya çıkmaması için iş yeri sahiplerinin mutlaka iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alması gerekmektedir. Bu sebeple de her iş verenin bu hususta hassas davranması, bu önlemler için yapılacak harcamaları bir maliyet olarak değerlendirmemesi gerekmektedir.  İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından destek alarak, çalışanlarına güvenli bir çalışma ortamı oluşturmalı, mesleki yeterlilik konusunda eğitimler vermeli ve düzenli olarak sağlık taraması yaptırmalıdır.