Hazır Giyim Sektöründe Türkiye’nin Dünyadaki Yeri Nedir?

hazir-giyim-sektorunde
0

Tekstil ve hazır giyim sektörü dünyada katma değer, ihracat gelirleri, modaya olan ilgi vb. nedenlerle ülkelerin ekonomisinde önemli rol oynayan sektörler arasında gelmektedir. Ülkemizde tekstil sanayi, son yıllardaki özel sektör yatırımları ile büyük önem kazanmıştır. Ülkemiz için özellikle çok işçi kullanılan, büyük parasal yatırımları gerektiren bu endüstri, yalnızca insanların ihtiyaçlarını karşılamak için değil aynı zamanda ihracat olanakları bakımından da önemlidir. Ülkemizdeki üretim maliyetlerinin düşük, kalitesinin yüksek olması uluslararası pazarda Türk tekstil ürünlerinin rekabet şansını arttırmıştır.

Ülkemizde meydana gelen ihracat patlamasını şu nedenlerle açıklamak mümkündür:

*Pamuk üretimi çok iyi değerlendirilmiştir,

*Ülkemizde yetmişli yıllarda kurulmuş pamuk ipliği üreten fabrikalar önemli bir üstünlük sağlamıştır,

*Konfeksiyon sektörü emeğe dayalıdır,

*Konfeksiyon sektörünün sermayeye fazla gereksinimi yoktur,

*Ülkemiz, alıcı piyasalara coğrafi bakımdan yakındır.

 

İhracat Yapılan Ülkeler

Bu kapsamda Türkiye’nin en çok iş birliği yaptığı ülkeler arasında Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa İtalya, Polonya gibi ülkeler gelmektedir. Örneğin; Almanya ile yapılan ihracatın ürün kalemleri çeşitlilik gösterirken, başlıca gruplarda giyim eşyaları yer almaktadır. Listenin ikinci sırasında Türkiye’nin önemli ticaret ortaklarından olan ve dünyanın en büyük 7. ekonomisine sahip olan İngiltere ile ticarette tekstil ve hazır giyim ürünleri ilk sıradadır. Türkiye’nin bir diğer önemli dış ticaret ortaklarından biri olan İtalya’nın gönderilen dokuma ve tekstil ürünleriyle ihracatımızdaki payı %4,93’tür. Son dönemde hazır giyim ihracatımızın hızlı artış gösterdiği Polonya ekonomisi 2016 yılının 2. çeyreğinde yıllık bazda %3,1 büyürken, yılın 3. çeyreğinde ise %2,2 oranında büyümüştür. Polonya genelinde perakende satışlar Ekim ayında geçen yıla göre %7,1 oranında artarken Kasım ayında ise %7,8 artmıştır. Bu olumlu gelişmelerin Polonya’ya sektörel ihracatımızı pozitif yönde etkilediği değerlendirilmektedir.

 

Türk hazır giyim sektörü dünyanın 6. büyük hazır giyim ihracatçısı konumundadır. AB ülkelerine tekstil ve hazır giyim ihracatında ise ülkemiz Çin’in ardından 2. sırada yer almaktadır.  Avrupa’nın önde gelen markalarının üreticilerinin Türkiye’de olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda dünya sıralamasındaki yerini hak ettiğini düşünmek yanlış olmayacaktır. Yerel hazır giyim firmalarının kendi markalarını yaratıp uluslararası pazarda isimlerini duyurmalarıyla birlikte bu sıralama değişecektir. Tedarikçi algısını yıkarak tekstilde dünya devi olmamak için Türkiye’nin önünde hiçbir engeli yoktur.