Konfeksiyon sektöründe ara elemanın önemi

0

Türkiye’deki tüm sanayi sektörlerinde ara eleman açığı problemi sık sık gündeme gelir. Sanayiciler, çok kolaylıkla üniversite eğitimi almış personel bulabildiklerini, ama istenilen niteliklerde ara eleman bulamadıklarını hep belirtirler. Bu konuya değinmeden önce “Ara eleman nedir?” sorusunu yanıtlamak gerekir. Özetle meslek liselerinde veya meslek yüksekokullarında eğitim görmüş personel, ara eleman olarak adlandırılır.

Tüm sektörlerde yaşanan ara eleman istihdam probleminin ana sebebi; meslek veya meslek yüksek okullarından mezun olanların ilgili sanayi sektöründe çalışmak için yeterli bilgi ve yeteneğe sahip olmaması olarak özetlenebilir. Bu okullarda verilen eğitimler genel olarak uygulamada iş hayatı ile uyuşmamakta ve mezunlar, sanayi sektörünün ihtiyacını ne yazık ki karşılayamamaktadır.

Operatör veya usta-ustabaşı olarak adlandırılan personeller, ara elemanlardır. Eğitim kurumlarından beklenilen şey; bu personellerin eğitimlerini ilgili branşlarda pratik yaparak almalarıdır. Sanayileşmiş ülkelerde oldukça önemli olan “ara eleman eğitimi konusu” ne yazık ki ülkemizde tam olarak çözülmüş değildir. Sanayi ülkelerinde meslek ara elemanı olarak yetiştirilen personel sanayi sektörüne kolaylıkla uyum gösterirken, ülkemizde ise bu sonuca henüz ulaşılamamıştır.

Konfeksiyon sektöründe ara eleman sorunu

Konfeksiyon sektöründe sahada çalışan, yani tüm depolama ve üretim süreçlerinde çalışan ve “ara eleman” olarak adlandırılan personelde de diğer sektörlerdeki gibi problemler yaşanmaktadır. Tekstil ile ilgili branşlarda eğitim veren tekstil meslek lisesi ve tekstil meslek yüksek okullarından mezun olan öğrenciler, gerçekte sektörün taleplerine tam olarak karşılık verememektedir. Bunun sonucunda da geçmişte olduğu gibi usta- çırak ilişkisi şeklinde iş öğretimi devam etmekte ve işler çalışma hayatında deneyimlenerek öğrenilmektedir.

Bir giysinin oluşması için gereken kesim, dikim, kalite kontrol ve depolama işlerinde çalışan saha personellerinin; yani ara elemanların yapacağı işlerin doğruluğu; iş süreçlerinde sorun yaşanmaması için oldukça önemlidir. Çünkü toplam kalite anlayışı, çalışan her bir bireyin işini doğru ve geliştirici yapması üzerine kuruludur. İşteki sürekli iyileştirme, işi yapan personelin katkısı ile olur.

Konfeksiyon sektöründeki ara eleman kadrolarına kendilerini geliştirmeleri için imkan sağlanmalı, ilgili okulların müfredatları gözden geçirilerek sanayi sektörünün ihtiyaçlarına yanıt verecek nitelikte eğitilmiş ara personel mezun edilmelidir.

Her bir personelin işe sağlayacağı katkının toplamda sinerji etkisi yaratacağı unutulmamalıdır.