Tekstil sektöründe mesleki yeterlilik belgesi gerekliliği

Tekstilsektorundemeslekiyeterlilikbelgesigerekliligi
0

25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ gereği tehlikeli ve çok tehlikeli iş kollarında “Mesleki Yeterlilik Kurumu” tarafından MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi mecburi hale getirilmiştir. Bu tebliğin yayınlanmasından sonraki 12 ay içerisinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan ilgili çalışanlar ilgili mesleklerde çalıştırılamamaktadır. Sınavlar ve değerlendirilmeleri yetkilendirilmiş belgelendirilme kuruluşları tarafından yapılmakta ve sınav ücretleri de kanunda belirtilen miktarlar dahilinde İşsizlik Fonu üzerinden karşılanmaktadır.

Sınav İçeriği Nedir

 Sınavlar yetkilendirme belgeli firmaların uzmanları tarafından yapılmakta ve değerlendirilmektedir. Sınavlar yazılı ve pratik olmak üzere iki aşamalı yapılmaktadır. Sınav içeriği iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemler ve kalite yönetimi yanı sıra ilgili mesleki bilgilerden oluşmaktadır. Mevcut tebliğ üzerinden çalışanların belgelendirilmesi gereken iş kolları inşaat, doğal gaz tesisatı, hidrolik sistemler, kaynak işlemleri, makine bakımı, yangın yalıtımı, baca işlemleri gibi tehlikeli ve çok tehlikeli kabul edilen sektörlerde 40 farklı meslek tanımı için başlatılmıştır. İlk etapta bu meslekler ile başlayan mesleki belgelendirme tekstil sektörünü de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Tekstil sektöründe MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen iş kolları:

 Tekstil sektöründe iplik ve tekstil terbiye işlemlerini kapsayacak şekilde 6 farklı meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu meslekler; Ön İplik Operatörü, İplik Eğirme Operatörü, İplik Bitim İşlemleri Operatörü, Ön Terbiye Operatörü, Boyama Operatörü, Bitim İşlemleri Operatörü şeklindedir.

Bu mesleklere sahip tekstil sektörü çalışanları, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarına girip başarılı olmak zorundadırlar. Belgeye sahip olmayan personel çalıştırılması durumunda ise ilgili firma aylık olarak belgesiz her bir çalışan için ceza ödemek zorunda kalacaktır.

Tekstil sektörü içerisinde belgelendirilmesi zorunlu bu meslekler henüz bir başlangıç olup, zaman içerisinde belgelendirme gereken mesleklerin sayısının daha da artacağı öngörülmektedir.