Tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde sürekli eğitim

surekli-egitim
0

Sanayi devrimi başlangıcında usta çırak ilişkisi şeklinde olan iş öğretimi, zaman içerisinde devlet eliyle verilen meslek lisesi, yüksekokul ve üniversite düzeyinde eğitimlere dönüşmüştür. Mesleki eğitim, mavi yakalı veya beyaz yakalı kadrolarda istihdam edilecek personel için önemli bir hale gelmiştir. Sonrasında firmalar, belirli bir eğitim  almış personelin de yeterli olmadığı ve eğitimin firma içerisinde ihtiyaçlara göre devam etmesi gerektiğini öngörmüşlerdir. Her sektörün ve her firmanın kendi ihtiyaçlarına göre çalışanlarına verdiği eğitim; verimlilikte artış, maliyetlerde azalma, iş kazalarında azalma şeklinde kazanımlar sağlamaktadır.

 Eğitimli persnel istihdamı

Tekstil ve konfeksiyon sektöründe de diğer sektörlerde olduğu gibi sürekli eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Sektörde belirli bir geçmişi olan bir çok tekstil ve konfeksiyon firması, vasıflı veya vasıfsız olarak istihdam ettiği personelini, iş başlangıcında belirli bir oryantasyon ve eğitime tabi tutmakta ve devam eden iş hayatı boyunca da planlanmış eğitimler vermektedir. Bu çalışmalar, işi personel istihdamı ve işe son verme olarak algılanan ama aslında çalışanın tüm çalıştığı süreye katkı sunan İnsan Kaynakları Bölümü tarafından yapılmaktadır. İnsan Kaynakları Bölümü, çalışanın görev tanımına göre iş başlangıcı ve devamında alması gereken eğitimleri organize eder. Bu eğitimler,  mavi yakalı çalışan için teknik bir konuda olabileceği gibi, beyaz yakalı bir personel için akademik düzeyde bir eğitim de olabilir. Her iki çalışan grubunu kapsayan iş güvenliği gibi eğitimler de mevcuttur.

Şirket içi eğitim

Sektör içerisinde çalışan personele verilen eğitimler genelde işin uzmanı danışmanlık kuruluşları tarafından sağlanabileceği gibi; firma içinde konusunda deneyimli personel tarafından da verilebilir. Amaç, çalışanın görev tanımına göre işini verimli yapmasını sağlamak, işini geliştirmek için farkındalığını artırmak ve çalışanı iş güvenliği konusunda bilinçlendirmektir. Verilen eğitimler kayıt altına alınmalı ve gerekli görüldüğünde eğitimin katkısı sınav yöntemi ile değerlendirilmelidir.

Unutmamalıdır ki, personele verilen eğitimler firma için zaman kaybı ve ek maliyet değildir. Bu sistematik eğitimlerin orta ve uzun vadede firmaya dönüşü, harcanılan giderlerden çok daha fazla olacaktır. Daha da önemlisi, eğitimler sayesinde firma kurumsal bir kimlik kazanacaktır.